CR Sathe Sanwad Footer
 • June 24, 2018

  ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ઇન્કમટેક્ષ પ્રેકટીસનર તથા વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ

  Read More
 • June 17, 2018

  સાંસદ સાથે સંવાદ: સાગરખેડૂત સશક્તિકરણ

  Read More
 • May 27, 2018

  સાંસદ સાથે સંવાદ મન કી બાત કુલી ભાઈઓ કે સાથ

  Read More
 • May 13, 2018

  સાંસદ સાથે સંવાદ: ખેડૂત સશક્તિકરણ

  Read More
 • April 29, 2018

  દિવ્યાંગો અને દિવ્યાંગોની માટે કામ કરતી સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ સાથે સંવાદ

  Read More
 • October 06, 2016

  સાંસદ સાથે સંવાદ અને BSE in India

  Read More

1 2