મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

Representation

સી. આર. પાટીલ તેમના કાર્યાલય માટે આઇએસઓ પ્રમાણપત્ર 9 001: 2008 મેળવવા માટે ભારતના પ્રથમ સભ્ય સંસદ (એમપી) બન્યા છે. તેમને ગુણવત્તા સંચાલન વ્યવસ્થા માટે તેમના કાર્યાલય માટે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, જે મતદાનક્ષેત્ર માટે સરકારી સેવાઓની દેખરેખ અને વહીવટ માટે લાગુ છે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં લોકસભામાં નવસારીનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર પાટિલ, સનદીગ વિગ (ઇન્ટર ટેક મુડીના પ્રાદેશિક નિયામક) દ્વારા 9 જાન્યુઆરી, 2013 ના રોજ સુરતમાં યોજાયેલી એક સત્રમાં પ્રમાણિત સર્ટિફિકેટ મળ્યું હતું.