લીંબાયત વિધાનસભામાં આવેલ ગણેશ નગર ખાતે બુથના કાર્યકર્તાઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી જેમાં મોટી સંખ્યામાં બુથના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

16 December , 2018

લીંબાયત વિધાનસભામાં આવેલ ગણેશ નગર ખાતે બુથના કાર્યકર્તાઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી જેમાં મોટી સંખ્યામાં બુથના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.