ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચાણક્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં દિલ્હી સ્થિત કાર્યાલય ખાતે રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઇ.

13 December , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચાણક્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં દિલ્હી સ્થિત કાર્યાલય ખાતે રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઇ.