ભારતીય જનતા પાર્ટી નવસારી જિલ્લા દ્વારા દિવાળી સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ પૂર્વ મિટિંગનું આયોજન કમલમ નવસારી ખાતે કરવામાં આવ્યું.

12 November , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટી નવસારી જિલ્લા દ્વારા દિવાળી સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ પૂર્વ મિટિંગનું આયોજન કમલમ નવસારી ખાતે કરવામાં આવ્યું.