રાષ્ટ્રીય એકતાના શપથ લેવડાવી અલથાણ ખાતેથી ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, ભારતની એકતા અને અખંડિતતાના પ્રતીક સમાન વિશ્વની સૌથી ઊંચી સરદાર પટેલ સાહેબની પ્રતિમા "સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી" અંતર્ગત એકતારથનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું

28 October , 2018

રાષ્ટ્રીય એકતાના શપથ લેવડાવી અલથાણ ખાતેથી ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, ભારતની એકતા અને અખંડિતતાના પ્રતીક સમાન વિશ્વની સૌથી ઊંચી સરદાર પટેલ સાહેબની પ્રતિમા "સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી" અંતર્ગત એકતારથનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું