ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત મહાનગરના પદાધિકારીઓ તથા આગેવાનો સાથે દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi સાહેબનો લોકપ્રિય કાર્યક્રમ "મન કી બાત" સાંભળવાનો લ્હાવો લીધો.

28 October , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત મહાનગરના પદાધિકારીઓ તથા આગેવાનો સાથે દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi સાહેબનો લોકપ્રિય કાર્યક્રમ "મન કી બાત" સાંભળવાનો લ્હાવો લીધો.