રુડી નોરતાની રાત્રે ગ્રીનસીટી, પાલ ખાતે આયોજિત ગરબા મહોત્સવમાં માં માઁ અંબાની આરતીમાં શામિલ થઇ માતાજીના આશીર્વાદ લીધા.

16 October , 2018

રુડી નોરતાની રાત્રે ગ્રીનસીટી, પાલ ખાતે આયોજિત ગરબા મહોત્સવમાં માં માઁ અંબાની આરતીમાં શામિલ થઇ માતાજીના આશીર્વાદ લીધા.