આજરોજ વોર્ડ નંબર-૨૩ ઉધના ઉદ્યોગનગર ખાતે શ્રી છત્રપતી શિવાજી મહારાજ સ્પોર્ટ સંકુલ અને શૈક્ષણિક સંકુલના વેલકમ ગેટનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું.

13 October , 2018

આજરોજ વોર્ડ નંબર-૨૩ ઉધના ઉદ્યોગનગર ખાતે શ્રી છત્રપતી શિવાજી મહારાજ સ્પોર્ટ સંકુલ અને શૈક્ષણિક સંકુલના વેલકમ ગેટનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું.
આજરોજ વોર્ડ નંબર-૨૩માં વિજયાનગર અને રણછોડનગર ખાતે મહાચક્રપૂજા દેવી દર્શનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું