શિવાજી રાજે મિત્ર મંડળ દ્વારા આયોજિત રક્તદાન શિબિરમાં હાજરી આપી ગણેશજીના દર્શનનો લ્હાવો લીધો

18 September , 2018

શિવાજી રાજે મિત્ર મંડળ દ્વારા આયોજિત રક્તદાન શિબિરમાં હાજરી આપી ગણેશજીના દર્શનનો લ્હાવો લીધો.