સર્વ શિક્ષા અભિયાન દ્વારા નવનિર્મિત નવસારી જીલ્લાના ગણદેવી તાલુકાની નવી પ્રાથમિક વિદ્યામંદિર મટવાડ સાત ઓરડાનો લોકાર્પણ સમારોહ યોજાયો.

29 July , 2018

સર્વ શિક્ષા અભિયાન દ્વારા નવનિર્મિત નવસારી જીલ્લાના ગણદેવી તાલુકાની નવી પ્રાથમિક વિદ્યામંદિર મટવાડ સાત ઓરડાનો લોકાર્પણ સમારોહ યોજાયો.