Indigo Airlines” સુરતને એક સાથે દેશના ૭ શહેરો સાથે જોડશે

21 June , 2018

“સુરતવાસીઓ માટે આનંદના સમાચાર”
તા ૧૫/૧૬/૧૭ ઓગસ્ટના કોઈપણ એક દિવસથી “Indigo Airlines” સુરતને એક સાથે ૭ શહેરો સાથે જોડશે સાત શહેરોના નામ આ પ્રમાણે છે દિલ્હી,મુંબઈ,જયપુર, હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, કલકત્તા અને ગોવા