ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત જીલ્લા દ્વારા ભારતના મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ક્રાંતિવીર સરદારસિંહ રાણાને વીરાંજલી અર્પણ કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

25 May , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત જીલ્લા દ્વારા ભારતના મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ક્રાંતિવીર સરદારસિંહ રાણાને વીરાંજલી અર્પણ કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું