મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

શ્રી મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે સેવાભાવી ટ્રસ્ટ અને પ્રમુખ શ્રી સુધાકરભાઈ ચૌધરી દ્વારા ૧૨માં વર્ષે સર્વધર્મ જ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નનું આયોજન

19 May , 2018

શ્રી મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે સેવાભાવી ટ્રસ્ટ અને પ્રમુખ શ્રી સુધાકરભાઈ ચૌધરી દ્વારા ૧૨માં વર્ષે સર્વધર્મ જ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નનું આયોજન ડીંડોલી ખાતે કરવામાં આવ્યું. આ ઉમદા કાર્યમાં લીંબાયત વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ, ભા.જ.પા. શહેર ઉપપ્રમુખ શ્રી છોટુભાઈ પાટીલ, યુથ ફોર ગુજરાતના અધ્યક્ષ શ્રી જીગ્નેશભાઈ પાટીલ, કોર્પોરેટરશ્રીઓ અને લોકો ખૂબ જ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.