મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

यशस्वी भारत के श्रेष्ठ चिंतक,भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, भारत रत्न, " बाबा साहेब " डॉ.भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती उनकी प्रतिमा को पुष्पगुच्छ अर्पण कर श्रद्धांजलि दी ।

14 April , 2018

यशस्वी भारत के श्रेष्ठ चिंतक,भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, भारत रत्न, " बाबा साहेब " डॉ.भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती उनकी प्रतिमा को पुष्पगुच्छ अर्पण कर श्रद्धांजलि दी ।