મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા પોલિસ અભિવાદન સમારોહ ગુજરાતના મુખ્મંત્રી માન. શ્રી Vijay Rupani જી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો

13 April , 2018

સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા પોલિસ અભિવાદન સમારોહ ગુજરાતના મુખ્મંત્રી માન. શ્રી Vijay Rupani જી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો.