સમગ્ર ભારત દેશમાં સુરત શહેરનું નામ રોશન કરનાર હરમીત દેસાઈએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ટેબલ ટેનિસની રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી સુરત શહેરનું ગૌરવ વધાર્યું છે જે બદલ એના માતાપિતાને શુભકામનાઓ પાઠવી

11 April , 2018

સમગ્ર ભારત દેશમાં સુરત શહેરનું નામ રોશન કરનાર હરમીત દેસાઈએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ટેબલ ટેનિસની રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી સુરત શહેરનું ગૌરવ વધાર્યું છે જે બદલ એના માતાપિતાને શુભકામનાઓ પાઠવી.