મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

विपक्षी दलों द्वारा मौजूदा संसद सत्र को नहीं चलने देने के खिलाफ NDA के सभी सांसदोंने विपक्षी दलों से अपनी संसदीय जिम्मेदारी को निभाने का आग्रह किया

07 April , 2018

विपक्षी दलों द्वारा मौजूदा संसद सत्र को नहीं चलने देने के खिलाफ NDA के सभी सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉ.बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया व विपक्षी दलों से अपनी संसदीय जिम्मेदारी को निभाने का आग्रह किया ।