મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

લોકસભામાં સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા લોકશાહી ઢબે ચર્ચા કરવાના બદલે ચર્ચા અટકાવી ધમાલ

07 April , 2018

લોકસભામાં સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા લોકશાહી ઢબે ચર્ચા કરવાના બદલે સંસદમાં બદઈરાદાથી ચર્ચા અટકાવી ધમાલ કરવામાં આવી જે લોકશાહી માટે ખુબ જ શરમજનક ઘટના છે જે સંદર્ભે આજરોજ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.