મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

લોકસભામાં સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા લોકશાહી ઢબે ચર્ચા કરવાના બદલે ચર્ચા અટકાવી ધમાલ

07 April , 2018

લોકસભામાં સમગ્ર સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા લોકશાહી ઢબે ચર્ચા કરવાના બદલે સંસદમાં બદઈરાદાથી ચર્ચા અટકાવી ધમાલ કરવામાં આવી જે લોકશાહી માટે ખુબ જ શરમજનક ઘટના છે જે સંદર્ભે આજરોજ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.