મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

બાંદ્રા - બિકાનેર રાણકપુર એક્સપ્રેસ ટ્રેન નવસારી ને સ્ટોપેજ આપવા બદલ માન. મંત્રી શ્રી સુરેશ પ્રભુજી નો ખુબ ખુબ આભાર...

06 July , 2017

બાંદ્રા - બિકાનેર રાણકપુર એક્સપ્રેસ ટ્રેન નવસારી ને સ્ટોપેજ આપવા બદલ માન. મંત્રી શ્રી સુરેશ પ્રભુજી નો ખુબ ખુબ આભાર...