મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

S.M.C. કોમ્યુનિટી હોલ, હરીનગર ૩ ખાતે શ્રી સંત સાવતા ફૂલ માળી સમાજ મંડળ દ્વારા શ્રી સંત સાવતા મહારાજ ની પુણ્યતિથિ કાર્યક્રમ

23 July , 2017

S.M.C. કોમ્યુનિટી હોલ, હરીનગર ૩ ખાતે શ્રી સંત સાવતા ફૂલ માળી સમાજ મંડળ દ્વારા શ્રી સંત સાવતા મહારાજ ની પુણ્યતિથિનું કાર્યક્રમ