મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

लिम्बायत में भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्थान द्वारा सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र का उद्धघाटन कार्यक्रम।

13 August , 2017

लिम्बायत में भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्थान द्वारा सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र का उद्धघाटन कार्यक्रम।