ONE STATEMENT : એક વિચાર : જો ગણપતિજીની મૂર્તિઓ ફટકડીની બનાવાય તો ગણેશ વિસર્જન પછી બધી નદી-નાળા, તળાવ, સરોવરના પાણી શુદ્ધ થઈ પીવાલાયક બની જાય...!!!!!

03 September , 2017

ONE STATEMENT

ગણેશ વિસર્જન જોયા પછી,
એક વિચાર ઝબકયો :
જો ગણપતિજીની મૂર્તિઓ ફટકડીની બનાવાય તો ગણેશ વિસર્જન પછી બધી નદી-નાળા, તળાવ, સરોવરના પાણી શુદ્ધ થઈ પીવાલાયક બની જાય...!!!!!