મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા સુરત મહાનગર અને ૧૬૩ લીંબાયત વિધાનસભા દ્વારા મહિલા સંમેલનનું આયોજન C.N.G. પંપ પાસે, નવાગામ, ડીંડોલી ખાતે કરવામાં આવ્યું...

10 September , 2017

ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા સુરત મહાનગર અને ૧૬૩ લીંબાયત વિધાનસભા દ્વારા મહિલા સંમેલનનું આયોજન C.N.G. પંપ પાસે, નવાગામ, ડીંડોલી ખાતે કરવામાં આવ્યું...