ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગુજરાતની વિકાસગાથા જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે આરંભવામાં આવેલી ગુજરાતગૌરવયાત્રા નું નવસારી જીલ્લાના ચીખલી ખાતે ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત

13 October , 2017

ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગુજરાતની વિકાસગાથા જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે આરંભવામાં આવેલી #ગુજરાતગૌરવયાત્રા નું નવસારી જીલ્લાના ચીખલી ખાતે ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું જેમાં ઉત્તરપ્રદેશમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્યનાથ જોડાયા હતા