મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

सूरत एयरपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री श्री #नरेन्द्र_मोदीजी का स्वागत करते हुवे सांसद श्री सी आर पाटिल

24 February , 2018

आज सूरत एयरपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री श्री #नरेन्द्र_मोदीजी का स्वागत करते हुवे 
मंत्री श्री किशोरभाई , मेयर श्रीमति अस्मिताबेन , सांसद श्री सी आर पाटिल , श्रीमती दर्शना जरदोष ।