મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

લીંબયાત વિધાનસભા દ્વારા આયોજિત યુવા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં ખુબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત યુવાઓને સંબોધિત કર્યા

14 October , 2017

લીંબયાત વિધાનસભા દ્વારા આયોજિત યુવા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં ખુબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત યુવાઓને સંબોધિત કર્યા