મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

બ્રહ્માકુમારીઝ સંસ્થા દ્વારા હનુપાર્ક અડાજણ ખાતે રશિયન કલાકારોનો ભવ્ય કાર્યક્રમ

05 November , 2017

બ્રહ્માકુમારીઝ સંસ્થા દ્વારા હનુપાર્ક અડાજણ ખાતે રશિયન કલાકારોનો ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં સંસ્થાના અનુયાયીઓ હજાર રહ્યા હતા.