મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

રાજસ્થાન સરકારમાં ગૃહમંત્રી માન. શ્રી ગુલાબચંદ કટારીયાજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જૈન સમાજ અને ઓરડિયા પરિવાર દ્વારા ગેટ ટુ ગેધરના કાર્યક્રમ

01 December , 2017

રાજસ્થાન સરકારમાં ગૃહમંત્રી માન. શ્રી ગુલાબચંદ કટારીયાજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જૈન સમાજ અને ઓરડિયા પરિવાર દ્વારા ગેટ ટુ ગેધરના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.