મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

ઉત્તર ભારતીય સમાજના ભાઈઓ કોંગ્રેસની જાતિવાદ અને સંપ્રદાયવાદની રાજનીતિ છોડી આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી માં જોડાયા

06 December , 2017

ઉત્તર ભારતીય સમાજના ભાઈઓ કોંગ્રેસની જાતિવાદ અને સંપ્રદાયવાદની રાજનીતિ છોડી આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી માં જોડાયા