મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

मारवाड़ी युवा मंच सूरत द्वारा केन्सर रोग के प्रति सूरत के नागरिको कि जागृतता के लिए केन्सर बस के साथ केंसर जागृतता रैली

31 December , 2017

मारवाड़ी युवा मंच सूरत द्वारा केन्सर रोग के प्रति सूरत के नागरिको कि जागृतता के लिए केन्सर बस के साथ केंसर जागृतता रैली का आयोजन किया गया ।