મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત જિલ્લા દ્વારા આયોજિત નવનિયુક્ત મંત્રીશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓનો સન્માન સમારોહ કેદારેશ્વર મંદિર, બારડોલી

08 January , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત જિલ્લા દ્વારા આયોજિત નવનિયુક્ત મંત્રીશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓનો સન્માન સમારોહ કેદારેશ્વર મંદિર, બારડોલી