મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

“વિજય વિશ્વાસ (રીક્ષા ) રેલી”

16 November , 2017

ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત મહાનગર અયોજીત નવસારી લોકસભામાં આવેલ (લિંબાયત, ઉધના, ચોર્યાસી અને મજુરા) વિધાનસભાની સંયુક્ત “વિજય વિશ્વાસ (રીક્ષા ) રેલી” ની તસ્વીરી ઝલક...