મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

શ્રી ડીંડોલી ખરવાસ વિભાગ કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી જવાહર વિદ્યાલય સણીયા કણદે શાળાનો વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો.

11 January , 2018

શ્રી ડીંડોલી ખરવાસ વિભાગ કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી જવાહર વિદ્યાલય સણીયા કણદે શાળાનો વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો.