મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहब की मुहिम "बेटी बचावो - बेटी पढ़ाओ" को बल प्रदान करने के लिए अभिवादन समारोह

17 January , 2018

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहब की मुहिम "बेटी बचावो - बेटी पढ़ाओ" को बल प्रदान करने के लिए स्टार मैक्स टीवी न्यूज एवं आपका अपना उत्तर भारतीय समाज द्वारा सुरतमे विविध क्षेत्र की 5100 प्रतिभाशाली लड़कियों का भव्य सन्मान-अभिवादन समारोह का आयोजन किया गया ।