મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

સુરત-મુંબઈ રેલ્વે મેઈન લાઈન ઉપર ભેદવાડ તથા ડિંડોલી વિસ્તારને જોડતા રેલ્વે ઓવરબ્રીજ

18 January , 2018

સુરત-મુંબઈ રેલ્વે મેઈન લાઈન ઉપર ભેદવાડ તથા ડિંડોલી વિસ્તારને જોડતા રેલ્વે ઓવરબ્રીજ ગુજરાત રાજ્યનાં માન. મુખ્મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રુપાણીજીનાં વરદ હસ્તે સુરતની જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો.