મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

શ્રી અહીર સુવર્ણકાર સમાજ બીલોમોરા દ્વારા સમાજનાં સાંસ્કૃતિક ભવનનું ઉદ્ગાટન કરવામાં આવ્યું

26 January , 2018

શ્રી અહીર સુવર્ણકાર સમાજ બીલોમોરા દ્વારા સમાજનાં સાંસ્કૃતિક ભવનનું ઉદ્ગાટન કરવામાં આવ્યું