મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

શ્રી અગાસી પરિવાર દ્વારા આજરોજ શ્રી અગાસી માતાજીની ૧૮મી સાલગીરી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન અમલસાડ ખાતે કરવામાં આવ્યું.

26 January , 2018

શ્રી અગાસી પરિવાર દ્વારા આજરોજ શ્રી અગાસી માતાજીની ૧૮મી સાલગીરી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન અમલસાડ ખાતે કરવામાં આવ્યું.