મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

સુરત મીડિયા વેલ્ફેર એસોસિએશન દ્વારા આયોજીત સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ

27 January , 2018

સુરત મીડિયા વેલ્ફેર એસોસિએશન દ્વારા આયોજીત સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ