મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

શ્રી છત્રપતિ શિવાજી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત જીજામાતા મહિલા કળા મહાવિદ્યાલય આયોજિત વાર્ષિક સ્નેહ સંમેલન સમારોહ….

03 February , 2018

શ્રી છત્રપતિ શિવાજી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત જીજામાતા મહિલા કળા મહાવિદ્યાલય આયોજિત વાર્ષિક સ્નેહ સંમેલન સમારોહ….