મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

અખિલ હિન્દ મહિલા પરિષદની શાખાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.

11 March , 2018

મહિલાશશક્તિકરણના ઉમદાકાર્યને સિદ્ધ કરવા આજરોજ ગેજ ખાતે અખિલ હિન્દ મહિલા પરિષદની શાખાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.