મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

ગુજરાત સ્ટેટ ફુટબોલ એસોસિયેશન ના જોઈન્ટ સેક્રેટી પદે યુથ ફોર ગુજરાત ના અધ્યક્ષ શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ પાટીલ ની ફરી પસંદગી થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન

06 August , 2017

ગુજરાત સ્ટેટ ફુટબોલ એસોસિયેશન ના જોઈન્ટ સેક્રેટી પદે યુથ ફોર ગુજરાત ના અધ્યક્ષ શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ પાટીલ ની ફરી પસંદગી થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન