મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ ના જીવન સંગીની ધરમપત્ની શ્રીમતી ગંગાબેન પાટીલ ને એમના જન્મદિવસ ની હાર્દિક શુભકામનાઓ

16 August , 2017

આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ ના જીવન સંગીની ધરમપત્ની શ્રીમતી ગંગાબેન પાટીલ ને એમના જન્મદિવસ ની હાર્દિક શુભકામનાઓ