મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

મારા જન્મદિન નિમિત્તે શુભેચ્છા આપવા બદલ ભારત સરકારના કેન્દ્રીયમંત્રી માન. શ્રી Giriraj Singh જી (સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો) નો ખૂબ ખૂબ આભાર......

16 March , 2018

મારા જન્મદિન નિમિત્તે શુભેચ્છા આપવા બદલ ભારત સરકારના કેન્દ્રીયમંત્રી માન. શ્રી Giriraj Singh જી (સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો) નો ખૂબ ખૂબ આભાર......