એસસીએલ ફાઉન્ડેશન સુરત દ્વારા “મેં ભારત હું” થીમ પર એકતાનો સંદેશ ફેલાવતા કાર્યક્રમ જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી, કાયદાશાસ્ત્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા શ્રી સુબ્રમણ્યમ સ્વામીજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો.

10 March , 2018

એસસીએલ ફાઉન્ડેશન સુરત દ્વારા “મેં ભારત હું” થીમ પર એકતાનો સંદેશ ફેલાવતા કાર્યક્રમ જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી, કાયદાશાસ્ત્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા શ્રી સુબ્રમણ્યમ સ્વામીજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો.