મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

દેશમાં પ્રથમ વખત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ નર્સિંગ કોલેજ ખાતે નર્સિંગના પ્રથમ વર્ષના ૪૯૫ વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે કેન્ડલ લાઈટ કરી શપથગ્રહણ કરીને રેકર્ડ નોંધાવ્યો.

03 March , 2018

દેશમાં પ્રથમ વખત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ નર્સિંગ કોલેજ ખાતે નર્સિંગના પ્રથમ વર્ષના ૪૯૫ વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે કેન્ડલ લાઈટ કરી શપથગ્રહણ કરીને રેકર્ડ નોંધાવ્યો.