મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

ગુજરાત ગૌરવ સંપર્ક અભિયાન’’ @ ૧૬૪ - ઉધના વિધાનસભા

07 November , 2017

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy.